Štramberský - ELMOS s.r.o., Příbor

Štramberský-ELMOS s.r.o.

O firmě

Historie a vznik společnosti

Společnost vznikla zápisem u Krajského soudu v Ostravě dne 17. září 2001 a má dva majitele, kterými jsou p. Štramberský Vlastimil a p. Štramberská Pavla. Technické vybavení společnosti je na vysoké úrovni. Průběžně zajišťujeme zaměstnancům kvalitní nářadí a proškolení, které odpovídá požadavkům prováděné činnosti. Jsme si dobře vědomi, že operativnost, solidnost a kvalita přispívá k velké spokojenosti našich investorů a právě spokojenost našich zákazníků je našim hlavním cílem.

Hlavní činnost

Předmět podnikání společnosti:

Na základě "Oprávnění k montáži a opravám vyhrazených elektrických zařízení do 400 kV a hromosvodů v objektech třídy A, B" vydaného Institutem technické inspekce Praha pobočka Ostrava.

Nabízíme i další služby a činnosti spojené s podnikatelskou aktivitou.

Společnost je "Partnerem ČEZ a.s." a provádí práce dle smluvního ujednání. Provádíme výstavbu i rekonstrukce přípojek NN k RD i ostatním objektům na základě schválené projektové dokumentace.

^ nahoru